Przechowywanie i pobieranie odczynników stałych

Usuwanie odczynnika

Odczynniki w stanie stałym, przechowywane w słoikach, mogą stać się grudkowate, co jest trudne do usunięcia. Dlatego przed wyjęciem stałego odczynnika (np. 2-bromo-4-methylpropiofenon) ze słoika należy nim wstrząsnąć (przy zamkniętej zakrętce), uderzając np. dłonią w bok. Jeśli zbrylony odczynnik nie kruszy się, otworzyć nakrętkę i poluzować górną warstwę czystą rogową lub porcelanową szpatułką albo szklanym prętem. Nie zaleca się używania do tego celu metalowej szpatułki.

Przed pobraniem odczynników ze słoika należy obejrzeć gardziel słoika i usunąć wszystko, co może dostać się do materiału i go zanieczyścić (kurz, parafina, wszelkiego rodzaju szpachle itp.). Bardzo wygodnie jest pobierać odczynniki ze słoika za pomocą porcelanowej łyżeczki, porcelanowej szpatułki lub przesypując je przez lejek do proszku. Lejek wkłada się do szyjki słoika, do którego wlewa się odczynniki; ten sam lejek może być również używany do bardzo gęstych, lepkich cieczy.

Lejki do proszków są dostępne w kilku rozmiarach, o średnicy części szerokiej od 50 do 200 mm, średnicy końcowej od 20 do 38 mm i wysokości od 55 do 180 mm.

Zalecenia dotyczące przechowywania

Odczynnik rozlany na stół (który nieuchronnie ulega zabrudzeniu) nie powinien być wlewany z powrotem do tego samego słoika, w którym jest przechowywany. Utrzymywanie odczynników w czystości jest najważniejszą zasadą podczas pracy z nimi.

Jeśli w słoiku pozostanie bardzo mało odczynnika, należy przelać jego resztę do mniejszego pojemnika — zwolni to miejsce w szafce i zmniejszy straty odczynnika przy pobieraniu odczynników.

Etykietowanie odczynników

Upewnij się, że wszystkie słoiki z odczynnikami są opatrzone etykietą z informacją, co znajduje się w słoiku, lub napisane ołówkiem do szkła woskowego. Miejsce, na którym ma być wykonany napis, należy lekko ogrzać, przynajmniej dłonią. Ołówek woskowy łatwiej pisze na rozgrzanej powierzchni, a napis jest bardziej widoczny. Jeśli na słoiku z odczynnikiem nie ma etykiety lub napisu, nie należy go używać. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić, co znajduje się w słoiku, ponieważ pomyłki mogą mieć poważne konsekwencje.

Dodatkowe wskazówki

Przed wlaniem odczynnika do słoika należy go dobrze umyć i osuszyć za pomocą korka. Odczynnik nie może być wlewany do niewysuszonych słoików.

Podczas ważenia suchych odczynników nie wolno wylewać ich bezpośrednio na wagę, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

W przypadku przechowywania substancji higroskopijnych lub substancji, które mogą ulec zmianie pod wpływem kontaktu z powietrzem, słoiki należy uszczelnić poprzez zalanie ich parafiną, kitem Mendelejewa lub woskiem uszczelniającym.